Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )- kontrola verejného osvetlenia