Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu okruh na stredu

– vývoz separovaného zberu stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– demontáž a odvoz vianočných stromov , rušenie výzdoby mesta

– čistenie kanálov a dažďových vpustí