Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu , dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– čistenie mesta pešia zóna

– úprava a orezy nebezpečných stromov a kríkov, vývoz