Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz komunálneho odpadu nedostupné oblasti

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– mimoriadny zber a vývoz vianočných stromčekov

– oprava mestského rozhlasu

– zarovnanie výtlkov, oprava chodníka ( Mariánska, Marcheggská, Karpatská )