Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– hrabanie listia Zámocký park 

– oprava verejného osvetlenia 

– orezy Lintavy a  Ovocinari

– údržba strojov 

– rozvoz obedov