Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  III.obvod 

– vývoz septikov 

– čistenie a vývoz mestských košov + čierne skládky

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta od náletových papierov

– renovácia chodníka ulica SNP 

– údržba strojov 

– rozvoz obedov