Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov I. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– upratovanie parku po veternom počasí

– likvidácia čienych skládok

– oprava poškodeného verejného osvetlenia