ZMENY V HARMONOGRAME VÝVOZU ODPADU CEZ SVIATKY

Vzhľadom na sviatky, ktoré pripadajú na pondelok a utorok 25.12/26.12 2023 sa bude náhradný zvoz za tieto dni realizovať v stredu 27. decembra. Stredajší zvoz následne prebehne spolu so štvrtkovým 28. decembra. Sviatok pripadá aj na pondelok 1. januára 2024, zvoz za tento deň prebehne v utorok 2. januára. Počas sviatkov 25.- 26. decembra 2023 […]