Údržba mesta

Údržba mesta zahŕňa celoročnú priebežnú starostlivosť o majetok mesta , cesty a chodníky na jeho území. Každodennou súčasťou prác je organizácia zvozu odpadu a jeho prípravy na ďalšie spracovanie.

Činnosti

 • čistenie chodníkov, krajníc, zastávok, verejných priestranstiev
 • vývoz odpadkov z malých mestských košov a košov na psie exkrementy
 • výsadba a starostlivosť o mestskú zeleň
 • kosenie trávnatých plôch, orezy  drevín
 • odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov, posýpanie proti namŕzaniu
 • starostlivosť o park a mestský mobiliár
 • čistenie dažďových kanálov a vpustí
 • oprava, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
 • stavebné a montážne práce menšieho rozsahu pri údržbe majetku mesta
 • lokálne opravy ciest a chodníkov
 • osádzanie dopravných značiek, názvov ulíc a vodorovné dopravné značenie ciest
 • príprava a starostlivosť o výzdobu mesta počas sviatkov
 • servis strojov a dopravných prostriedkov VPS
 • komunitné projekty a dobrovoľnícka činnosť pri rozvoji verejných priestranstiev
 • vývoz komunálneho odpadu z ťažšie dostupných oblastí na území mesta
 • vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi ( cintoríny, chatové oblasti)
 • likvidácia čiernych skládok

Technika k dispozícii

 • Tandemový fekálny náves
 • Rýpadlonakladač CASE 580 Super R III
 • Traktor ZETOR FORTERRA
 • Zberové vozidlo MAN TGM 4×2
 • Kosačka Kubota GZD15-LD
 • Rotačná kosačka EXACT 245D
 • Vysokozdvižná plošina s dosahom 20
 • Ručné kosačky
Objednajte si naše služby
na čísle 0905 854 151

Podnety z mestských, verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta Stupava môžete oznamovať na linke: 02/659 34 112 v pracovných dňoch od 7.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod., prípadne mailom na vps@vps-stupava.sk

Mapa

* Zobrazenie položiek na mape je orientačné

Údržba mesta

Kde môžem nahlásiť podnet súvisiaci s vývozom odpadu alebo údržbou mesta?

Podnety z mestských, verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta Stupava môžete oznamovať na linke: 02/659 34 112 v pracovných dňoch od 7.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.30 hod., prípadne mailom na vps@vps-stupava.sk. Viac informácií a možností na stránke Kontakt.

Aké služby poskytujete pre verejnosť a ako si ich môžem objednať?

Viď Služby.

Kde môžem nahlásiť podnet súvisiaci so životným prostredím?

Podnety súvisiace so životným prostredím môžete hlásiť na adrese enviropodnety@stupava.sk