Zverejňovanie

Vyhľadávajte podľa názvu dokumentu.

Vyhľadávajte podľa názvu partnera, jeho IČO, apod.

Vyhľadávajte našu organizáciu v CRZ medzi odberateľmi.

Vyhľadávajte našu organizáciu v CRZ medzi dodávateľmi.

Partner
Datum publikovania
Zvoľte dátum
Druh dokumentu
Suma dokumentu (v Eur)
Eur
Eur
Odberateľská faktúra
46.70 Eur
Odberateľská faktúra
66.20 Eur
Odberateľská faktúra
66.20 Eur
Odberateľská faktúra
51.50 Eur
Faktúra
126.00 Eur
Faktúra
166.80 Eur
Faktúra
8.39 Eur
Faktúra
84.84 Eur
Faktúra
24.79 Eur
Odberateľská faktúra
55.00 Eur
Odberateľská faktúra
350.10 Eur
Odberateľská faktúra
82.50 Eur
Odberateľská faktúra
55.00 Eur
Odberateľská faktúra
108.00 Eur
Odberateľská faktúra
40.00 Eur
Odberateľská faktúra
54.50 Eur
Odberateľská faktúra
58.40 Eur
Odberateľská faktúra
66.20 Eur
Odberateľská faktúra
66.20 Eur
Odberateľská faktúra
66.20 Eur