Zberný dvor

Prevádzka

Prevádzkovateľ:

Verejnoprospešné služby Stupava, p.o.

Prevádzka:

Mierová ul.  900 31 Stupava

Telefón:

02/659 35 912

E-mail:

Otváracie hodiny na zbernom dvore

Pondelok – Piatok:

7:00 – 15:30 hod.     
(obedná prestávka 11:30 – 12:30 hod.)

Sobota:

9:00 – 14:00 hod. bez prestávky

Komunálny odpad a nebezpečný odpad zberný dvor nemôže podľa zákona prebrať.

Komunálny odpad patrí do nádob na to určených, nebezpečný odpad je možné odovzdať vo vyhradených dňoch počas roka na Zbernom dvore. Počas nich ho preberá firma s oprávnením na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Zberaný materiál

  • Sklo, papier, tetrapaky, plasty (PET, HDP), polystyrén
  • Batérie a akumulátory, elektroodpad
  • Odpad zo zelene
  • Jedlé oleje a tuky
  • Textil do kontajnerov Ekocharity
  • Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce)
  • Pneumatiky z osobných automobilov v počte max. 4 ks

Pravidlá zberu

Odovzdať je možné max. 450kg odpadu za mesiac. To platí len pre obyvateľov (fyzické osoby, nie podnikateľov) mesta Stupava, ktorí sú platcami poplatku za odpady. Pri odovzdaní odpadu sa občan preukáže občianskym preukazom.

Drobný stavebný odpad od fyzických osôb je možné odovzdať s poplatkom podľa aktuálneho cenníka. MsÚ Stupava určil cenu za drobný stavebný odpad = 90,00 € / 1 t ( = 0,090 €/1kg). Za drobný stavebný odpad je považovaná čistá stavebná suť – tehly, tvárnice, dlažba, obkladačky, stavebné drevo, okná, dvere, parkety, palety, sklolaminát…

Na zbernom dvore nie je možné odovzdať azbest, eternit, sadrokartón, minerálnu vlnu, sklenú vatu, styrodur, strešné krytiny s obsahom bituménu/šindeľ, térový papier, asfaltovú lepenku.

 

 

Mapa

* Zobrazenie položiek na mape je orientačné

Časté otázky

Kedy a aký odpad môžem doviezť na zberný dvor?