Služby

Ak nám to kapacitné možnosti dovolia, vieme zabezpečiť aj pre vás:

  • kosenie
  • odvoz nadrozmerného odpadu
  • vývoz septiku
  • drobné výkopové práce
  • prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
  • výškové práce z vysokozdvižnej plošiny: oprava osvetlenia, orezy stromov…,
  • preprava nákladu
  • terénne práce
  • zvoz separovaného odpadu pre podnikateľské subjekty

Rovnako je možné si dohodnúť prenájom našich väčších strojov a personálu.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 02 / 659 34 112 alebo 0905 854 151 v pracovných dňoch v čase 7.00 – 11.30, 12.30 – 15.30, prípadne mailom na adrese doprava@vps-stupava.sk.