Mapy

Starostlivost o zeleň

Na mape nižšie sú vyznačené plochy mestskej zelene a Bratislavského samosprávneho kraja, o ktoré sa staráme. Po kliknutí na každú zelenú plochu sa Vám zobrazí jej označenie, pod ktorým danú plochu evidujeme. Podnety k jednotlivým plochám nám môžete hlásiť mailom na adrese vps@vps-stupava.sk

Lokality A – Mást, B –  Hlavná ul., C – park SNP, D – Železničná ul., E – sídlisko Stupva, F – Jilemnického, G – Starý cintorín, H – Nový cintorín, I – Nová ulica, J – Zámocký park, K – Kolónia, L – Cyklotrasa

* Zobrazenie položiek na mape je orientačné