Koľko cintorínov je v Stupave a kde sa nachádzajú?

V Stupave máme tri cintoríny, všetky tri sú v správe Verejnoprospešných služieb. Ich umiestnenie si môžete pozrieť na mape. Nový cintorín (Rímska 1010/24) Starý cintorín (Cintorínska ulica) Mástsky cinotrín (Hviezdoslavova ulica)

Otváram si prevádzku, kam sa mám hlásiť ohľadne vývozu odpadu?

V prípade zriadenia prevádzky je povinný sa podnikateľ registrovať na Mestskom úrade a uhradiť poplatok za za zvoz, zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na Referáte daní a poplatkov. Pre zvoz separovaného odpadu podnikateľ uzatvára zmluvu so spoločnosťou, ktorá mu zabezpečí jeho zvoz a spracovanie.. Je možné ju uzavrieť aj s Verejnoprospešnými službami Stupava, pričom v zmluve […]