Kontaktovať môžete nonstop službu prevozu zosnulých na čísle: 0918 652 903