V Stupave máme tri cintoríny, všetky tri sú v správe Verejnoprospešných služieb. Ich umiestnenie si môžete pozrieť na mape.

  • Nový cintorín (Rímska 1010/24)
  • Starý cintorín (Cintorínska ulica)
  • Mástsky cinotrín (Hviezdoslavova ulica)