V prípade zriadenia prevádzky je povinný sa podnikateľ registrovať na Mestskom úrade a uhradiť poplatok za za zvoz, zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na Referáte daní a poplatkov.

Pre zvoz separovaného odpadu podnikateľ uzatvára zmluvu so spoločnosťou, ktorá mu zabezpečí jeho zvoz a spracovanie.. Je možné ju uzavrieť aj s Verejnoprospešnými službami Stupava, pričom v zmluve si obe strany dohodnú podmienky ako frekvencia a cena vývozu či veľkosť nádoby.