Ako budem vedieť, kedy mi vyvezú triedený odpad z domu?

Triedený odpad v Stupave je odvážaný od rodinných domov jedenkrát mesačne v určených termínoch podľa rozdelených obvodov. Odpad má byť umiestnený vo farebných vreciach alebo farebných nádobách určených na tento druh odpadu, v deň zberu prístupný na ulici najneskôr do 7.00 hod.

Nazbieralo sa mi viac odpadu, môžem vyložiť vrecia k nádobám?

Smeti je potrebné umiestniť do smetnej nádoby, pohodené vrecia, tašky alebo iný odpad v jej okolí naši pracovníci nie sú povinní odviezť. Ak sa v domácnosti jednorázovo nakopí viac odpadu, je možné si dokúpiť na Zbernom dvore jednorazové žlté  120 l vrece označené nápisom „Odpadové hospodárstvo Stupava“ Cena je 2,60 €/ks. Separovaný, nadrozmerný, zelený alebo […]

Ako často sa vyváža komunálny odpad?

Od bytových domov sa odváža jedenkrát týždenne. Od rodinných domov sa nádoby na komunálny odpad vysýpajú  každý alebo každý druhý týždeň podľa preferencií obyvateľov. Túto frenkvenciu aktuálne určujú farebné nálepky  s číslom 1 alebo 2, od roku 2022 je plánované spustenie nového elektronického systému registrácie odpadu, ktorý nahradí nálepkový systém. Rozdelenie ulíc podľa jednotlivých dní […]