Triedený odpad v Stupave je odvážaný od rodinných domov jedenkrát mesačne v určených termínoch podľa rozdelených obvodov. Odpad má byť umiestnený vo farebných vreciach alebo farebných nádobách určených na tento druh odpadu, v deň zberu prístupný na ulici najneskôr do 7.00 hod.