Je možné  kedykoľvek využiť voľne prístupné verejné zberné miesta na triedený odpad pri Mestskej knižnici Ruda Morica alebo v parku v uličke pri futbalovom štadióne smerom k polícii, prípadne odpad odovzdať v otváracích hodinách na Zbernom dvore.