Smeti je potrebné umiestniť do smetnej nádoby, pohodené vrecia, tašky alebo iný odpad v jej okolí naši pracovníci nie sú povinní odviezť. Ak sa v domácnosti jednorázovo nakopí viac odpadu, je možné si dokúpiť na Zbernom dvore jednorazové žlté  120 l vrece označené nápisom „Odpadové hospodárstvo Stupava“ Cena je 2,60 €/ks. Separovaný, nadrozmerný, zelený alebo drobný stavebný odpad je možné doviezť na Zberný dvor.