Od bytových domov sa odváža jedenkrát týždenne. Od rodinných domov sa nádoby na komunálny odpad vysýpajú  každý alebo každý druhý týždeň podľa preferencií obyvateľov. Túto frenkvenciu aktuálne určujú farebné nálepky  s číslom 1 alebo 2, od roku 2022 je plánované spustenie nového elektronického systému registrácie odpadu, ktorý nahradí nálepkový systém. Rozdelenie ulíc podľa jednotlivých dní si môžete pozrieť v mape.