Podnety súvisiace so životným prostredím môžete hlásiť na adrese enviropodnety@stupava.sk