ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vzhľadom na to, že na piatok 5. júla 2024 pripadá štátny sviatok, prebehne zvoz komunálneho odpadu za tento deň vo štvrtok, 4. júla 2024. Počas sviatku bude rovnako zatvorený zberný dvor. Navštíviť ho môžete opäť po sviatku, v sobotu 6. júla, v otváracích hodinách od 9.00 do 14.00.