Ako vybaviť

Všeobecné veci

Verejnoprospešné služby Stupava, 02 / 659 34 112  pracovných dňoch v čase 7.00 – 11.30, 12.30 – 15.30, vps@vps-stupava.sk

Odpadové hospodárstvo

Prihlásenie sa na vývoz komunálneho odpadu : Mestský úrad Stupava, referát poplatkov za odpady, 02/60200911 alebo 02/60200915

Informácie a podmienky pri odovzdaní triedeného, nadrozmerného, kovového, textilného, elektronického,  nebezpečného odpadu či drobného stavebného odpaduZberný dvor, 02/659 35 912 , zbernydvor@vps-stupava.sk

Informácie k termínom zvozu separovaného odpadu podľa ulíc rozdelených do obvodov: kalendár zberu triedeného odpadu.

Pohrebníctvo

Všetky informácie získate na čísle 02/659 34 519.

Prevoz zosnulých nonstop: 0918 652 903