Výkaz činností za 20. októbra 2021

– zber komunálneho odpadu podľa plánu na stredu

– údržba mesta (čistenie krajníc, ulíc)

– ručné a strojové kosenie

– vývoz bio odpadu (kosenie plus krajnice)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava verejného osvetlenia

– prípravy na Dni zelá

– preberanie separovaného odpadu ( plasty hala)