Výkaz činností za 28. októbra 2021

– zber komunálneho odpadu piatkový okruh

– separovanie odpadu hala (plasty, tetrapaky, kovy)

– čistenie mesta ( Dni zelá)

– čistenie stojísk (sídlisko)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– opravy VO

-ručné a strojové kosenie