Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( štvrtkový okruh)

– vývoz separovaného zberu ( obvod č. 4)

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala)

– vývoz septikov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– pokračujú práce na oprave mestského majetku ( boxy zberný dvor, mestské lavičky)

– ručné kosenie, hrabanie, odvoz bio odpadu ( nový cintorín)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– opravy a údržba strojov (  príprava na zimnú údržbu)

– čistenie mesta ( pešia zóna)