Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh)

– vývoz separovaného zberu 

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava osvetlenia ( cintoríny)

– vývoz mestských košov, čistenie mesta

– rozvoz zábran na uzáveru ulice Zvončekova

– čitenie kanálov a dažďových vpustí