Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu)

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov ( II obvod)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– zber a vývoz lístia, BIO z mesta 

– orezy poškodených stromov ( nový cintorín )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, zametanie

– triedenie separovaného zberu ( hala)