Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu utorkový okruh ( dve vozidlá )

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie, hrabanie a vývoz lístia

– čistenie mesta pešia zóna

– orezy stromov a živých plotov

– cintoríny, odstávka vody

– oprava verejného osvetlenia