Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  ( II obvod)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– orezy stromov a kríkov, hrabanie lístia, vývoz

– príprava adventného venca na Námestie Sv. Trojice

– čistenie mesta ( pešia zóna)

– rozvoz obedov pre dôchodcov