Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( dve vozidlá )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– práce na zimnej údržbe mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu (  hala )

– vianočná výzdoba mesta