Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu (stojiská, sklo)

– triedenie separovaného zberu (hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie, hrabanie a vývoz lístia

– čistenie cyklotrasy, mesta

– oprava verejného osvetlenia