Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov ( II obvod )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– úprava priestorov Domu smútku ( maľovanie )

– čistenie, hrabanie a vývoz lístia ( Nový cintorín)

– čistenie mesta pešia zóna

– dokončovacie práce na Lesnej ulici

– vianočná výzdoba mesta, verejné osvetlenie (hľadanie poškodeného osvetlenia na Devínskej ceste )