Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh – štvrtok)
– vývoz separovaného odpadu III.obvod
– vývoz z nedostupných lokalít
– vývoz veľkoobjemových kontajnerov
– triedenie separovaného zberu v hale
– oprava verejného osvetlenia