Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– opravy a údržba strojov

– čistenie mesta