Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na )

– vývoz septikov

– vývoz separovaného zberu stojiská

– triedenie separovaného zberu hala

– čistenie mesta

– vývoz komunálneho odpadu nedostupné lokality