Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu)

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov ( IV. obvod)

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– vývoz septikov

– strojové a ručné solenie ( ulice, chodníky, zastávky)

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava verejného osvetlenia