Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu)

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  ( III. obvod)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– orezy stromov a kríkov, vývoz haluzovín ( Starý cintorín)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– čistenie mesta pešia zóna

– opravy majetku mesta Nový cintorín ( oprava kúrenia v Dome smútku, oprava vstupnej brány)

– opravy budovy bývaleho amfiteátra  Borník