Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– orez a vývoz haluzovín ( Park, Nová ul., zdravotné stredisko )

 – čistenie mesta náletové papiere

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov