Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu I. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie krajníc (u. J.Kráľa)

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– zber a vývoz haluzovín po orezoch ( Nová ul. )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna

– výmena a doplnenie košov na psie exkrementy