Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta náletové papiere, pešia zóna

– čistenie y vývoz mestských košov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie a úpravy ciest