Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu

– vývoz separovaného zberu, stojiská

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie dažďových kanálov a vpustí (nám. SNP)