Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– zimná údržba mesta, čistenie, solenie ( chodníky, zastávky, pešia zóna )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– rozvoz obedov pre dôchodcov