Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separoavného zberu ( stojiská )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie cyklotrasy

– čistenie mesta, pešia zóna

– práce na zbernom dvore