Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz, pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– orezy stromov a kríkov, vývoz haluzovín ( Park )

– čistenie potoka ( parkovisko Mlynská )

– čistenie mesta

– rozširovanie ul. Lesná

– oprava výtlkov na mestských komunikáciách

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)