Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– kosenie zelených plôch ( Hlavná )

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– oprava výtlkov na mestských komikáciách

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– obnova pomníka preotifašistických bojovníkov pri MKIC ( Agátová )