Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok aj stredu )

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna