Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– údržba mechanizácie